הרצחת, רצחת שוב ואז בכול הכוח באת לתבוע את הירושה!

נו, זה שאין חוצפה בארץ רובנו יודעים. זה שאנו עוברים כל גבול זה ברור. זה שאנחנו פשוט כהים מבחינה רגשית ומרשים לעצמנו להתעמר בחלקים נרחבים באוכלוסיה זה גלוי ומצוי לאור יום. זה שכיום זה נעשה ע"י העברת חוקים בכנסת זה חידוש.

ובכן הסיפור שהיה כך היה, בשנות החמישים כמה אנשים בצמרת השלטון בישראל החליטו שעקב המאזן הדמוגרפי המדינה החדשה יש להביא את יהודי מדינות ערב ומדינות האיסלם לישראל. אך כבר אז זה היה ברור כי אין זה מאהבת מרדכי כי אם משנאת המן! לא, לא בדיוק רצו את אותו גל עליה, היה כורח להביאו לכאן, לא הם לא היו האחים האובדים כפי שמנסים לצייר זאת היסטורית אפילו לא בני דודים רחוקים וזאת על פי חברי אותה אליטה.

כעת שנים לאחר אפליה ודיכוי, בין אם ממסדיים או חברתיים, מתנקזים לחשבון שיש למדינה אל מול הפלשתינאים בשטחים הכבושים. על מה ולמה? היות ועד היום יש לפלשתינאים דרישות מהמדינה עקב הכיבוש וההשתלטות על רכוש רב בשטח ישראל לאחר המלחמות השונות, החליטה מדינת ישראל להעמיד את שני הנרטיבים זה מול זה. מחד הנרטיב הפלשתינאי – והפיצויים המגיעים לפלסטינאים על מה שנעשה להם במשך שנות קיום -המדינה, ומאידך, היהודים-הערבים או לשון החוק "פליטים יהודים מארצות ערב".

מכבסת מילים זו באה לא על מנת לקדם הסכם שלום, או לפי מקדמי החוק לשמר ולעגן את זכויות היהודים-הערבים על רכושם! זו באה על מנת לתת אישור למדינה לסחור ברכוש היהודים-הערבים כנגד הפיצויים שהמדינה תצטרך לשלם לפלשתינאים. יופי של הסדר! בזמן שהמדינה לחמה על מנת להשיג פיצויים לניצולי שואה בשנות החמישים, וגם אז לקחה מהם "מעשר" יהודי מדינות ערב לא רק שלא יהיו זכאים לרכושם שהושאר מאחור עקב פעילות המדינה להעלותם כשנות החמישים, המדינה לוקחת לה על עצמה את נושא הרישום וניהול המשא ומתן. משול הדבר הוא פושע המנהל את חקירת הפשע שביצע בעצמו, ובמהלכה ממנה עצמו גם לשפוט.

כמובן שיש כאן משוואה מתמטית פשוטה, קיזוז רכוש הפלשתינאים תמורת רכוש היהודים-הערבים. אודה ולא אכחיש כי לי יש אינטרס אישי בעניין. משפחתי ברחה מעירק בשנת 1971-1973 והשאירה רכוש רב מאחור. לא אינני מוכן שמדינת ישראל תסחור ברכוש משפחתי כנגד הרכוש הפלשתיני. לא אינני מוכן לעשות את העסקה הזו. הסכמי שלום אינם תלויי רכוש, ולמדינה אין שום זכות לסחור ב"סבל הפליטים" שחלק ניכר ממנו נובע ממדיניות ישירה של המדינה והתנהלותה בעת קליטת פליטים אלו.

למזלנו אנו חיים בעולם עם בתי משפט בינלאומיים, ולמקרה ויתרחש סצנריו מבעית זה והמדינה תנסה ליצור אשליה של ייצוג הפליטים רבים מהם יתאחדו ויצאו נגד המהלך בבית הדין הבינלאומי תוך תביעה לקבלת רכושם באופן ישיר ללא תיווך. ופיקציית גרוש יהדות מדינות ערב או "סחר בפליטים" לא תיכון.

 

לשון הצעת החוק:

הכנסת השמונה-עשרה

הצעת חוק של חבר הכנסת                    נסים זאב

פ/1154/18

הצעת חוק לפיצוי פליטים יהודים מארצות ערב במסגרת תהליך השלום, התשס"ט–2009

מטרה 1. מטרתו של חוק זה לשמור על זכויותיהם של יהודים אזרחי מדינת ישראל שעלו ארצה מארצות ערב ועזבו את בתיהם ורכושם בעקבות הקמת מדינת ישראל ומוגדרים כפליטים על פי אמנת הפליטים של האו"ם. (1951 UN Refugee Convention)) (להלן- אמנת הפליטים של האו"ם).
הגדרות 2. בחוק זה –
"פליטים יהודים מארצות ערב" – אזרחי ישראל היהודים שעלו ארצה מארצות ערב בעקבות הקמת מדינת ישראל והותירו בארץ מוצאם רכוש שהיה בבעלותם ואשר מוגדרים כפליטים על פי אמנת הפליטים של האו"ם.
חתימה על הסכם מדיני 3. (א)      ממשלת ישראל לא תחתום, באופן ישיר או באמצעות נציג מטעמה, על אמנה או הסכם מסוג כלשהוא עם מדינה, גוף או רשות, שעניינם הסדר מדיני במזרח התיכון מבלי להבטיח את זכויותיהם של פליטים יהודים מארצות ערב בהתאם לאמנת הפליטים של האו"ם.
(ב)       בכל דיון בנושא הפליטים הפלסטינאים במסגרת משא ומתן לשלום במזרח התיכון, תעלה ממשלת ישראל לדיון את נושא הענקת פיצוי על אובדן רכוש ומתן מעמד שווה לפליטים הערבים שעזבו את רכושם מיום הקמת המדינה ולפליטים יהודים מארצות ערב.
(ג)       הממשלה תגדיר באופן מדויק את הרכוש אשר ייכנס למסגרת הדיון לפי סעיף קטן (ב) לעיל.

דברי הסבר

על פי הצהרת האו"ם בדבר זכויותיהם של עמים ילידים (rights of indigenous people), למדינה יש חובה לפצות ילידים על אדמות ונכסים תרבותיים, דתיים ורוחניים שאבדו להם בעבר; על פי עקרון זה המענה היחיד לתביעת הפלסטינאים ל"זכות השיבה" היא פיצוי הולם על פי החלטת האו"ם לזכויות הילידים.

מוצע כי במקביל הממשלה תפעל על פי החלטות האו"ם להשבת פליטים בעניין פיצוי הולם למיליון

וחצי יהודים שגורשו או ברחו ונאלצו לעזוב את בתיהם ורכושם בארצות ערב מאז קום המדינה.

הקונגרס האמריקאי קיבל החלטה ( HRES 185 EH) בפברואר 2008 שקבעה כי היהודים אשר גורשו או ברחו מבתיהם בארצות המזרח התיכון מוגדרים כפליטים על פי ההגדרה המפורשת באמנה הפליטים של האו"ם. עוד נקבע כי על ארצות הברית חלה החובה לדרוש בשיחות על תהליך השלום במזרח התיכון שיוענק אותו מעמד לפליטים בני כל הדתות כולל יהודים ונוצרים כפי שמוענק לפליטים הפלסטינאים, ולמעשה נקבע כי ארה"ב תכיר בעקרון של יחס שוויוני לכל קרבנות הסכסוך הישראלי- ערבי.

בהחלטת המממשלה מיום 28 בדצמבר 2003 (1250) חודשה החלטת הממשלה (34) מיום 3 במרץ 2003 2002. 3. 3 בנושא "רישום תביעות של היהודים יוצאי ארצות ערב", החלטה אשר חידשה החלטת ממשלה מס. 34 בנושא מיום 28 בספטמבר 1969, ולהרחיבה, כפי שפורט בה:

"1) מדינת ישראל תוביל ותרכז את הטיפול בנושא זכויות ורישום התביעות של היהודים שעזבו את ארצות ערב כפליטים, בארץ ומחוצה לה, מול גורמי פנים, גורמי חוץ, ארגונים שונים, קהילות יהודיות המעורבות בנושא, הסוכנות היהודית וגורמי ממשל בחו"ל, תוך הסתייעות בארגונים היהודים השונים ובשיתוף עמם, ככל שיידרש."

על כן מוצע כי ממשלת ישראל תדאג למעמד הראוי לפליטים היהודים במזרח התיכון במסגרת תהליך השלום.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השבע עשרה על ידי חבר הכנסת נסים זאב (פ/4017/17).

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ב' בסיוון התשס"ט – 25.5.09

פרסם תגובה או השאר עקבות: Trackback URL.

תגובות

 • שאול  ביום מרץ 8, 2010 בשעה 8:02 pm

  את הרכוש הנטוש של הפלסטינים שממשלת ישראל "קיזזה" עם רכושם של יהודי העיראק נתנו במתנה למהגרים מהאשכנזים ואת המגורשים מעיראק דחפו למשך שנים למעברות.

  עוד על הפשע הציוני-אשכנזי

  http://wp.me/pMLO5-1i

 • אזרח.  ביום מרץ 8, 2010 בשעה 8:45 pm

  *

 • מוני יקים אנטיציוני  ביום מרץ 8, 2010 בשעה 9:00 pm

  בארצות ערב זה הציונים האשכנזים שרקמו מזימה זו כדי שיהיו להם עבדים יהודים חסרי רכוש ויכולת השתקמות כך שיוסללו לעמדת נחיתות מעמדית היסטורית שתשמש את האשכנזי הלבנבן העליון במסעות התנשאותו הגזענית .

  בחורבן הציונות הכוזרואשכנזית נציל את עם ישראל הספרדומזרחי .

 • סתם אדם  ביום מרץ 8, 2010 בשעה 10:46 pm

  הרשה לי לצטט:
  "משפחתי ברחה מעירק בשנת 1971-1973 והשאירה רכוש רב מאחור."

  משפחתך ב-ר-ח-ה מארץ ערבית ומצאה מקלט במדינה הציונית? לא פעילי סוכנות הונו אותה, לא הביאוה בכחש, היא ברחה והשאירה דברים מאחור.
  יען כי משפחתך היא אכן פליטה ממדינה ערבית.
  כמה עוד כאלה משפחות יש? לא לא, זה חשוב, כי זה מוכיח שיש מספר כזה או אחר של יהודים שאכן ב-ר-ח-ו מאימת הערבים. אותם ערבים שמוני רואה כאחים (או אולי כעכים), בכל מקרה הני, תודה שסוף סוך הוצאת את המרצע מהשק והודית שישנם פליטים יהודים מארצות ערב שמצאו מקלט בציון.

  עכשיו תמשיך כמה שאתה רוצה.

 • סתם אדם  ביום מרץ 8, 2010 בשעה 10:49 pm

  יפםה גם שאתם מסתלבטים על האשכנזים חובבי תרבות אירופאית (תרבות צוררים) אבל אתם קוראים לתרבות הערבית ממנה ברחתם בעור שיניכם "ישראלית". אחלה בדיחה, תבוא כל יום.

 • מוני יקים אנטיציוני  ביום מרץ 9, 2010 בשעה 6:25 am

  וגם מדבר שלא לעניין תןך הוצאת דברים מהקשרם.

 • העדר האשכנזי  ביום מרץ 9, 2010 בשעה 9:19 am

  הרי אם השחורים לא היו בורחים מהחורים שבהם נולדו, ישראל הייתה היום מדינה נורמלית. בלי פושעים, בלי ערסים, בלי בהמות אדם.

  תעשה טובה, זובי – תחזור אל הערבים. וקח איתך גם את השאר. אתם הרי באמת כמוהם.

 • מייקל  ביום מרץ 9, 2010 בשעה 9:26 am

  הני, זה מאוד אצילי מצידך שאתה לא מוכן שהמדינה תסחור ברכוש משפחתך לצרכיה. אבל אם במסגרת הסחר הנבזי הזה ברכוש משפחתך היא תשיג למענך פיצויים של כמה מיליונים עבור הרכוש שהושאר בעיראק עם הצמדה לריבית מאז 1971 – גם אז לא תהיה מוכן?

 • הני  ביום מרץ 9, 2010 בשעה 9:38 am

  לא מדובשה ולא מעוקצה….אני אסתדר תודה רבה.
  הני

  עדר מאמי, כואב לך? אכלו לך? שתו לך? אתה והמסכנים שאתה קורא להם משפחה? הרי זה ברור שאתה היית הכי מסכן בכל מקום שהיית בו, מסכן שלי הרביצו לך בבית ספר…לך לאמא תבכה קצת והאמן לי זה לא יעבור….

 • נעמי  ביום מרץ 9, 2010 בשעה 9:47 am

  אמנם, יהודים יוצאי אירופה שאבו הרבה רעות חולות אירופוצנטריות מארצות מוצאם בתפיסת יהודים יוצאי ארצות אחרות. אני בכל זאת לא הייתי חותמת על התיאור שנתת כאן עם המן ומרדכי (איפה אסתר?), כי המציאות (זו שאני נחשפתי אליה במהלך חיי, ובמהלך המחקר שלי) היא תמיד יותר מורכבת.

  אבל בוא ננסה להסתכל על זה בנקודת מבט יותר כללית. איך זה עובד בדיוק? מי חייב פיצויים למי, והאם יש חוק התיישנות?

  כלומר אחרי סיומה של המלחמה הקרה השתנו הכללים לגבי רכוש נחמס מהמהפכה הקומוניסטית דרך הכיבוש הנאצי ועד היום.
  אבל זה רק סיפור חלקי שמתרחש בחלק מאירופה.

  אבל מה עם קולוניות? כי עד כמה שהבנתי האינדיאנים בצפון אמריקה והאבוריג'ינים באוסטרליה עוד נלחמים עבור הכרה במה שמגיע להם. המאורים בניו זילנד די הצליחו לעמוד על שלהם. האינדיאנים בדרום אמריקה עוד יכולים לחלום.

  ומה באפריקה? החלוקה המחודשת של רכוש באוגנדה וזימבבווה עשתה טוב למישהו? האם מדובר בעיקרון וצדק, או באינטרסים של קבוצות כוח חדשות?

  אבל נחזור לאזורנו, עוד בהקשר בינלאומי. כי אם יש משהו המשותף לבריטניה הגדולה ולמדינות מוסלמיות בחצי האי ערב, זה האמונה המוחלטת בעיקרון שמקנה להם עליונות על שאר העולם, וניקיון מוחלט מחובות שלאחר מעשה, חובות שלאחר ביזה.
  מה אתה אומר, המוסלמים והבריטים הם מהויות שלא חייבות שום דבר לאף אחד?

  אולי אלו פשוט היהודים, שאף אחד אף פעם לא חייב להם כלום?
  כי יש הרבה שהיו חותמים על הקביעה הזאת

 • משתמש אנונימי (לא מזוהה)  ביום מרץ 9, 2010 בשעה 10:04 am

  בואו נתחיל מזה שעירית ירושלים וממשלת ישראל ישלמו פיצויים הולמים למפוני ימין מושה וממילא.

 • מואיז  ביום מרץ 9, 2010 בשעה 10:18 am

  אני חושב שכל הסיפור הזה במזימה ציונית נוספת יסודו, נגד המזרחים. ובכול זאת אני חושב שהחוק האמריקאי הוא חוק לטובתנו. אני חושב שצריך שכמה עורכי דין ישראלים יתארגנו כדי לתבוע את מדינת ישראל יחד עם מדינות ערב בבית משפט אמריקאי על כך שיצרו את הבעיה הזאת, תביעות יחד ובנפרד, תביעות יצוגיות של יוצאי מדינות שונות ביחד ובנפרד. צריך להביא פשוט את הפרוטוקולים של ישיבות הממשלות של שנות החמישים שהתפרסמו, להביא תיעוד על חטיפת ילדים יהודים (שזה נחשב השגי בלתי רגיל מבחינת הציונים ומדינת ישראל עד היום) במקורו והפרדתם ממשפחותיהם כדי להכריח משפחות להגר לארץ, וגם תיאור מדויק של מדיניות הניחשול של שנות החמישים וגניבת רכוש (תכשיטים מהתימנים, ועוד), וכן הלאה וכן הלאה.

  כמו כן, צריל לנתח מתי עידוד הגירה המוני של קבוצת מיעוט ממוטט לגמרי את הקהילה. אני אישית למעשה גורשתי על ידי הציונות ממרוקו (אבל לא רק, גם על ידי המרוקאים ותנועות העצמאות שלהם והמשטר, לא רק זה לא פותר את ישראל מאחריות) מאחר שבשלב מסויים הקהילה התפרקה, בבית הספר כבר לא היו כמעט תלמידים וכל שנה היו פחות. יש נקודת אל חזור במיטוט קהילה, ויש לחשוב על הדברים האלה.

  ככה, שבהחלט ניתן להשתמש בחוק הזה כנגד מדינת ישראל ומדיניות שלה כלפי המזרחים, וניתן לתבוע, לכול הפחות זה יעשה המון רעש ויעלה את שאלת קליטת יהודי ארצות ערב על סדר היום האמריקאי, הציבורי והישראלי.

  במידה שננצח בתביעה אפשר לדרוש את הכסף הזה מכספי הסיוע שארצות הברית מעניקה לישראל וגם לארצות כמו מצרים ועיראק.

  לחשוב על זה ברצינות.

 • מוני יקים אנטיציוני  ביום מרץ 9, 2010 בשעה 10:37 am

  אוניברסליות היא מילה גדולה כשאנחנו עוסקים בהישרדות קיומית מול כוח ארופוצנטרי עויין ומתנשא פה ומיד.
  הבריחה לאוניברסליות של הסבל האנושי טיפוסית ואופיינית לבני המיגזרים שכבר פתרו את הבעיות הקיומיות ובדרך כלל על גבם של אחרים והם מחפשים לעצמם נושאי עיסוק שיעניקו להם מימד הומאני וירחיקו את תשומת הלב מהמציאות העגומה המשמשת כר לפעילותם.
  אז המסקנה היא שהאוניברסלי הוא כאן ולא באפריקה של היושבים בציון על כירעי תרנגולת
  ולא באוסטרליה והצורך בחלוקה מחדש של הרכוש והאדמות השדודות הוא צורך אימננטי של כאן ועכשיו לפני שנבלבל להם את המוח עם מצבם של האבוריג'נים באוסטרליה שזה לוקסוס של צפונובים חמדנים נצלניים מחוצ'קנים עם משקפי ג'ון לנון המחפשים לעצמם הילה מהפכנית סוציאליסטית.

  בחורבן הציונות הכוזרואשכנזית ננוחם אינשאללה.

 • סתם אדם  ביום מרץ 9, 2010 בשעה 11:39 am

  תן את הדירה שלך לפלשתיני ולך לגור על דיונה בחצי האי ערב. תאמין לי, כולם יצאו נשכרים.
  מדינת ישראל לא דפקה אותכם חצי ממה שהיא דפקה את ניצולי השואה. להזכירכם, חצי מדינה נבנתה עם הכסף הזה, כסף של אשכנזים! או אולי שכחתם איך בגין וחבריו עלו על הממשלה במעשה מרי אזרחי נגש השילומים? אז תגידו תודה שיש בכלל מישהו שמסוגל לדרוש משהו חזרה בשמכם. חבורת כפויי טובה נצלנים ובכיינים. איפה המפלגות המזרחיות, איפו הנציגים שלכם בשלאון, ההרי אתם מכריזים על עצמכם בראש חוצות כרוב במדינה! ש"ס? זה הייצוג שלכם? יש דמוקרטיה, למה אין ראש ממשלה מזרחי? ואל תבלבלו המח עם כסף ושחיתות, אם מכרתם את הקול שלכם בקלפי – זאת א-ש-מ-ת-כ-ם!

  בכיינים.

 • נעמי  ביום מרץ 9, 2010 בשעה 12:04 pm

  חס ושלום, מוני (תושב עירו של סרקוזי?), כללים אוניברסליים לא מהווים בריחה. הם מאפשרים לנו להתבונן בעיקרון כעיקרון וזה כנגד חוקי האיפה ואיפה.

  קח למשל את העניין שמואיז מעלה. אנחנו יכולים לחכות עד בוא המשיח, או ליום שמואיז יצליח לשכנע את ממשלות מרוקו ואלג'יר להגיש תביעה. או שאנחנו יכולים לעסוק בהשוואות היסטוריות.
  נשוב ונשאל את השאלה, באיזו מידה אחראי רצו קסטנר לשואת יהדות הונגריה? בוא נשווה בין ועד ההצלה בהונגריה ומוסד עליית הנוער בישראל.
  ואז נמשיך לסיפור יהודי נוסף. באיזו מידה אחראית ארצות הברית לכך שיהודים אזרחי פרס נאלצו לעזוב את המדינה עם פרוץ המהפכה ב1979 (ולעבור ל"מחנה הפליטים" בואך לוס אנג'לס). הייתי אומרת שארה"ב אחראית במקרה הזה יותר משישראל אחראית למה שקרה בצפון אפריקה אחרי מלחמת העולם השניה. הרבה יותר.

  אני יודעת, העיקרון האוניברסלי לא ישנה את דעתו של מואיז (אפילו אם ייטען בבית משפט אמריקאי) ולא ישכנע אותך שההערות הצבעוניות שלך הן פוגעניות ודכאניות ובעלות שורשים ממוסדים וארוכים מאוד מאוד. אבל לפחות מבחינת ההיגיון הוא יוסיף משהו איפשהו למישהו.

 • העדר האשכנזי  ביום מרץ 9, 2010 בשעה 12:52 pm

  בכל פעם שאתה לא מסוגל להתמודד עם המציאות בשטח
  (אשכנזים = תרבות והשכלה
  שחורים = פשע, אלימות, זנות ובהמיות כללית)

  אתה מפעיל את שיטת האד הומינם שלך ומסביר לי שהרביצו לי בבית הספר. נו בסדר, רק שכחת להוסיף במיטב המסורת השחורה שאמא שלי זונה. אני מבין שזה גורם לך להרגיש יותר טוב עם המוצא שלך. אבל הרי אפילו בכיין מקצועי כמוך יודע עמוק בפנים שזה לא משנה את המציאות, אה?

 • מוני יקים אנטיציוני  ביום מרץ 9, 2010 בשעה 1:34 pm

  היא בבחינת טעות אופטית כי מאז ומתמיד הטיעונים האשכנזיים היו מונחים משיקולים חמדניים וגזעניים של איך להצדיק פערים וניחשולים בין שתי קבוצות אנושיות המתחוללים רק בגבולות המדינה היהודית מכל המדינות בעולם.
  אם ניקח אפילו איזו שהיא נקודת מבט אוניברסלית המתעלמת מצעקנותו המוטית של סתם גזען וננסה למצוא איזה שהוא הסבר אוניברסלי למה מזרחים מתמודדים בהצלחה ושיוויוניות עם אשכנזים בכל מדינות העולם פרט למדינה הציונית לא ייתכן להתחמק מהמסקנה ההגיונית המגובה בעובדות ונתונים כי אותה אנומליה אינה מיקרית אלא פרי תיכנון מוקדם ומיושם כהלכה .
  גם ברמת הטיעונים של אותם אשכנזים סתם גזענים שמעבירים את זמנם הפנוי עם עיזים ושאר מיני הולכי על ארבע לסיפוק תאוותיהם מעידה על מסכת הכוונות השליליות הטמונות ביצירת המקביליות הגורמת לאותה הסללה וניחשול פרות הגזענות האשכנזית מימין ומסמול.
  לכן ניתן לומר שכל ניסיון להסביר ולתרץ את הפערים הקיימים בין "בני הטובים" הלבנבנים לבין "הערסים והפריחות" השחרחרים הוא ניסיון של גזענים להשתקת ביקורת לגיטימית במטרה להנצחת שלטון על המבוסס על הכל פרט לערכי הדמוקרטיה השיוויוניים ובעיברית של יום יום קוראים לזה "גזענות ממוסדת"

  בחורבן הציונות הכוזרואשכנזית ננוחם כי שני עמים אויבים אנו.

 • הני  ביום מרץ 9, 2010 בשעה 1:35 pm

  על אמהות אני לא מדבר, רק על החוסר יכולת שלך לצאת לאור בשל עליבותך ונמיכות קומתך המחשבתית והאינטלקטואלית.

  אני רוצה להאמין שאפילו אמא שלך היית מוקיעה אותך, אני כמעט בטוח, אך אתה אינך מוכן לתת לי לשוחח עימה ולסייע בטיפול פסיכולוגי.

  זה מעניין לגלות את העליבות שבה אנשים חיים….
  מסכן שלי, רק שלא תבכה כעת.

 • מגבית  ביום מרץ 9, 2010 בשעה 2:40 pm

  תופעת העדר האשכנזי.
  המחשב שלי כמעט עשה אתחול מרוב התועבה בטוקבקים של המשוגעים.
  וזה לא קרה הרבה זמן – מאז הפעם האחרונה שגלשתי ברוטר.נט

  (:

 • סתם אדם  ביום מרץ 9, 2010 בשעה 6:01 pm

  שים לב מוני, אני מנהל ויכוח, מציג טיעונים, שואל שאלות, מקשה, מאתגר. ואתה מה אתה עושה? קלישאות נבובות ולוזריות נצחית.

  אתה כמו הכתוביות בסרט של ירמי קדושי – "מלחמתו של תושב השכונות כנגד הממסד האשכנזי האכזר".

  למה הפסדתםפ ססחירות דמוקרטיות? בגלל הממסד.
  למה אתם חבורה של ערסים נחשלים שמקקלים, יורקים וכל היום רק מפצחים גרעינים? בגלל הממסד.
  למה רוב הנרקומנים מזרחים? בגלל הממסד.
  למה המפלגה המזרחית היחידה היא ערמה של דתיים נחשלים שרק מושכים את הציבור שלהם אחורה? ואללה בגלל הממסד, אחו שלוקי בגלל הממסד – המזרחי!
  למה כל נתון שמוצג לכם, במקום ולהפריך אותו אתם ממשיכים לזרוק קלישאות ריקות? בגלל הממסד.

  אתם יודעים מה, הממסד שלכם חייב להיות משהו מאגי, קמאי משהו, מן שחור שכזה. אולי באמת כדאי שניפרד, אתם הנחשלים תעופו מפה חזרה לחור הלא מפותח שבאתם ממנו ואנחנו נשאר פה עם ה"ממסד".

 • רני  ביום מרץ 9, 2010 בשעה 6:15 pm

  כמשרת מדורי דורות של האימפריאליזים, יהודי החסות מואיז מבקש חסות אצל האימפריאליסט האולטימטיבי – ארה"ב. האיש אפילו לא קולט את את העבדותיות הטבועה בו.

  כל ערבי מוסלמי גאה נורמלי ישאל, ובצדק : הרי יש שליטים ושופטים ומשטרה ומנגנוני צדק בארצות ערב. למה אתה אינך פונה לנציגיו האוטנטיים של העם השולטים עכשיו בארצם. הרי האופי השפל מכל שפל [ כך הגדרת היהודי במגרב ] שלך בולט בכך שגם אחרי שהוקיעו אותך והקיאו אותך את הנציג השפל של האימפריאליזם השפל מארצם המבורכת וכך טיהרוה . אתה העבד הנרצע של כל שליט באשר הוא שליט עוד פעם מכניס בתואנת שווא את האימפריאליזם האמריקאי למזרח הערבי המשוחרר מיהודים ופרזיטים אחרים.

  כשאלגיר תשלם פיצויים למתיישבים הצרפתיים, לוב לאיטלקים, מצריים לצרפתים, איטלקים ויוונים, אירן לבהיים, סוריה ליהודים ונוצרים שגורשו ובצדק רב, תורכיה לארמנים כולם כאחד נציגי האימפריאליזם ושליחיו לדיכוי העם הערבי-מוסלמי והעם התורכי שיחזור להיות מוסלמי – אינשאללה. אתם תקבלו מהם פיצויים. כשיקפא הגיהינום והים ייתיבש אתם תקבלו ממי שעשקתם וניצלתם במשך דורות פיצויים.

  כל ערבי יאמר לך שכל העושר של יהודי ישראל, המגרב, יהודי מצריים יהודי עירק סוריה לבנון ותימן בא מעושק נורא ומתמשך של התושבים המקומיים. זה הטבע היהודי הנצלני שלהם שצבר במרמה עושר זה. שאל את נצראללה ואחמיניג'אד שמכירים היטב את השפלים הללו – יהודי ארצות האיסלם.

  עירק למשל לקחה מהם רק חלק קטן ממה שהם חייבים באופן ישיר, פשוט רכוש שנגנב בכל הזדמנות. שלא לדבר על הנזק הנורא שהיהודים גרמו לכלכלות המקומיות במשך עשרות שנים ע"י הניצול האכזרי הזה שלהם במגרב, מצריים, לוב, סוריה ועירק.

  במרוקו הם עדיין משתפים פעולה עם השלטון המנצל האכזרי הדיקטטורי של המלך. חכו עד שיפול ואז יעשה החשבון הסופי עם משרתי האימפריאליזם הללו

  האופי השפל מכל שפל שנציגי יהודי המזרח מפגינים כאן גם בולט בכל שהם מתנכרים לנציגים האחרים של האימפריאליזם הכפירה והניצול שהעולם הערבי מוסלמי המשתחרר חיסל או מחסל יחד עם היהודים. כרגיל הם חושבים שהם הקורבן היחיד.

  למשל גירוש המתיישבים הצרפתיים מאלגיר, האיטלקים מלוב. היה דגם נכון צודק והגון כפי שנעשה לשפלים מכל היהודים המקומיים. האיטלקים והצרפתיים ניצלו את העמים המקומיים זמן קצר היהודים עשו זאת במשך דורות וכך הנזק שגרמו היה גדול יותר.

  יש שוטים שיצרו את המונח הבלתי סביר בלתי הגיוני "ערבי יהודי", כתרוץ מטופש למה הם שונים מהקולונים הצרפתיים/איטלקים ולמה הם רוצים לתבוע פיצויים כאילו הם היו אי פעם תושבים ואזרחים שווי זכויות בארצות האיסלם, איזה רעיון מטורף. כמו אש רטובה או למעלה שהוא למטה או אבסורד מוחלט אחר.

  אבל איזה ערבי איזה מוסלמי קיבל מקבל או יקבל מונח סינטטי שקרי זה. רק שוטים יהודיים שהמציאו שטות זו שמטרתה להמשיך ולסחוט את מי שנפתרו מהם אחת ולתמיד. אולי אחד או שנים מקבלי שוחד לא יהודיים החיים באירופה. מתי היכן ואיפה היו היהודים אזרחים שווים בארצות האיסלם? אך ורק כשפעלו כשותפי דיכוי אם האימפריאליסטים המשוקצים..

  אבל העם המתעורר המנתק כבלי האימפריאליזם ינהג ביהודים כראוי להם.
  למשל כפי שנהג ובצדק בקופטים הנוצרים הכופרים במצריים שמציגים עצמם בשקר וכזב כאיכרים עניים וכתושבים המקוריים של מצרים. הטיפול בהם הנו דוגמה לטיפול נאות במיעוט הרסני ומזיק כפי שהיו היהודים.

  הטיפול של אירן בבהיים המשוקצים גם הם שליחי האימפריאליזם ומשרתיו הנו עוד דוגמה לטיפול נכון וצודק במיעוטים כפי שטופלו היהודים

  העברת הנוצרים דוברי הארמית מסוריה לסקנדנוויה היא עונש נאות על כך שהם מתיימרים להיות התושבים האוטנטיים של סוריה. כל אחד יודע שזה שקר וכזב לא היה דבר כזה כפי שמעולם לא היה מקדש יהודי בירושלים.

  באשר למוני יקים הוא מוזמן בזה לחזור לארץ אבותיו. יש מקום מתאים עבורו בגן מתאים עבורו.
  באשר למואיז? שיסע לארה"ב ויקח עורך דין יהודי וימשיך לשרת את האמפריאליזם כפי שעשו אבותיו ואבות אבותיו.

 • עידו לם  ביום מרץ 9, 2010 בשעה 6:55 pm

  זה נדמה לי או שאתה טוען שיהודי ארצות ערב הם בוגדנים ושפלים?

 • סתם אדם  ביום מרץ 9, 2010 בשעה 6:58 pm

  זאת תגובה בשביל מוני ומואיז, רק כדי להוכיח שכל הטיעונים שלהם נכשלים לוגית, בלי צורך ללכת לעובדות.

 • הני  ביום מרץ 9, 2010 בשעה 7:29 pm

  לוגיקה צרופה — מעניין איך אתה מסביר ותאר את יהדות אירופה של אמצע המאה והשואה, או שאולי אסור לנו לדון בעניין….

  פנטסטי! יהודי-ערבי שוטים.
  יהודי-גרמני או יהודי אירופי — גאוני! למרות שאלו ואלו קמו על אותם גרמנים או אירופאים להשמידם, נכון אתה צודק שהרי זה ברור ובדוק, אלו הן עובדות הסטוריות – שכחתי….

  השפל ומפחיד מכל הוא היכולת לדבר שטויות בגרוש ללא הגבלה — אך אודה ואתוודה כי גם לכך הרשת משמשת והבלוג שלי חושף את השפלים והנמוכים מכל….

 • רני  ביום מרץ 9, 2010 בשעה 7:30 pm

  לא!!! הם אינם בוגדניים ושפלים בהחלט לא. זו הכללה לא ראויה איני טוען כך ואיני חושב כך. גם הנסיון ההיסטורי הראה שתכונות רעות מפוזרות פחות או יותר בשווה בקרב כל עדות ישראל בניגוד מוחלט לתורת הגזע הנוראה הדטרמיניסטית שנשפכת כאן מכל הכיוונים. .

  אני רק כותב לכל מי שרוצה לקרוא את מה שאומרים כיום בעיתונים ספרים וברשתות ערביות-מוסלמיות ו/או יגידו הערביים לכמה ליצנים שכותבים כאן.

  "אלו לדבריהם שלהם " "קרוביהם" "בני תרבותם" "שותפיהם" כביכול של הערבים למלחמה בציונים. זה מה שיגידו הערבים כשיבואו הליצנים הללו לתבוע מהם פיצויים. רוב ערביי ארצות ערב רואים את היהודים אחרת לגמרי מכפי שליצנים אלו מתארים כותבים ומדמינים.

  בנוסף אני מנסה להבהיר לליצנים המיללים שרדיפת, השפלת וניקוי הזרים מעולם האיסלם והעולם הערבי מהפיליפינים עד למרוקו הנו תופעה כללית. מי שמאשים את הציונות ברצח נוצרים בפיליפינים, רדיפה וגירוש סינים באינדונזיה נוצרים בסוריה, בהיים באירן, הינדים באפגניסטאן ופקיסטאן, רדיפת קופטים במצרים וכ"ו הנו אוויל מפריש. לשמחת האווילים הייתה להם מדינה להקלט בה וציונות להאשים אותה.

  יהודי יליד צרפת, אנגליה, ארה"ב שהגר לכל מקום בעולם כולל ישראל ונכשלה קליטתו חוזר למקום הולדתו. יהודי יליד ארצות ערב שנכשלה קליטתו גם הוא בדרך כלל נוסע לצרפת, אנגליה וארה"ב. מעטים ביותר חזרו לטוניסיה, מרוקו ותימן.

  בודאי שלעירק המולדת האהובה, מצריים המולדת האהובה מאוד, סוריה המולדת האהובה ביותר למוזיקה האוטנטית לשפה ולאוכל שעליהם מספרים הליצנים הללו לא חזר איש. רובם של הליצנים גם דוברים, אנגלית, צרפתית, ספרדית ולשונות האימפריאיזם ותרבותו ואינם מסוגלים לנהל שיח תרבותי בערבית..

  אני לא חושב לאחר ימים ושעות על ספרים ועיתונים שבכך אשמים היהודים, או הציונות, או ישראל. הנה גם הליצנים הללו שכנראה יחתמו על כל נייר המפריד אותם מישראל והציונות לא מעיזים לחזור למולדות האהובות.אישה מוכה, עבד נרצע, דוד תום תופעות מוכרות.

 • רני  ביום מרץ 9, 2010 בשעה 7:47 pm

  באנגלית אומרים "הסר את חתיכת העץ מכתיפך". היכן אסרתי עליך או על כל אחד אחר לדון בכל נושא בעולם.

  אתה מוזמן לדון על כל דבר. רק אמור לי דבר או שנים וזה יוכיח שאתה צודק. האם אתה מסוגל ויכול לנהל שיח תרבותי עמוק בערבית עם עירקי ? כמה מהכותבים המזרחיים כאן יכולים? מי בדיוק מנע מאלו שאינם יכולים ללמוד ערבית.היכן החוק הישראלי שאסור ללמוד ערבית.

  אתה מעליל. היכן אמרתי שיהודי אירופה חכמים ויהודי המזרח שוטים, האם אתה מייצג את יהודי המזרח? הנה הרב עובדיה שודאי אינו רואה עצמו ערבי הנו לדעתי הגון, חכם, בקי, אמין ומלומד במה שהוא עוסק בו יותר מרוב רובם של הרבנים בארץ.

  אמור לי מי שוטה ומי מציג עובדות אני שאינך יודע מה מוצאי וגם אני לא בטוח ב 100% או למשל מוני יקים?

  האם מוני יקים מייצג לדעתך את שיא החוכמה המזרחית?

  למה מואיז הפרוגרסיבי המתקדם רוצה לפנות לבית דין אמריקאי להוציא כסף מישראל וארצות ערב ? האם הוא אזרח אמריקאי? מדוע שארה"ב תיתן לו שרות זה?

  אשמח מאוד לדון עמך ענינית על כל נושא שבעולם. בחר ותקבל תשובה. אני רק מיעץ לכל אחד שלא יקח הלוואה על חשבון הפיצויים שיהודי המזרח יקבלו מארצות ערב או מישראל. כל הריב הזה על הון שלא קיים נשמע כמו בדיחה של ג'וחה

 • הני  ביום מרץ 9, 2010 בשעה 8:27 pm

  אז הנה ציטוט מתגובך:
  "רק שוטים יהודיים שהמציאו שטות זו שמטרתה להמשיך ולסחוט את מי שנפתרו מהם אחת ולתמיד."

  אם אלו אינם מילותיך שליחה אני מתנצל, לא אמרת ואני טועה.

  אינני מבין מה הקשר בין טיעוניך לאמירותי? נהפוך הוא לפי החוק הישראלי השפה הרשמית השניה של ישראל הינה ערבית, האם זהו המצב בפועל — לא!

  אף אחד אינו מייצג את המזרחים — גם אני לא, אינני מתיימר, אני מציג את דעתי שלי בלבד! אתה את הפיצויים ומה מגיע עזוב זהו אינו עניינך, זהו עניני עם העירקים.
  ובמקום לפזר פניני שטות, קרא היטב את מה שאתה כותב ואל תיתיימר להיות מנחה או מכוון.

  דעתך, כבודך, כל עוד אתה מציג אותה באופן מכובד, אינך עושה זאת! קרא שוב את תגובתך ורק אז הגב אם יש בעיה של זכרון הרי שאין כמו הכתובים לרעננו.

  הני

  נ.ב. גם אני אוהב את הרב עובדיה, בדרך כלל, לא כאשר הוא אומר דברים שאינני מסכים עימם כלל ועיקר….

 • מוני יקים אנטיציוני  ביום מרץ 9, 2010 בשעה 8:42 pm

  זה שעם כוזרי הדביק לעצמו דת יהודית כביכול משותפת לא הופך אותנו לעם אחד עם האספסוף שהציף מארופה ומשמיד את קהילות הפאר ששרדו 2000 שנים .
  איננו זקוקים לשום שותפות שקר מחלאות הגזענות האשכנזית וגם לא שום אחווה מזוייפת שהופכת את בנינו לחיילים בצבא הכיבוש הקלגסי הכוזרואשכנזי כשבמקביל מסלילים את עמנו לחיי עוני וניוון כשהאשכנזים ממלאים את חשבונות הבנק שלהם בשוויץ.
  כל מה שאני רוצה ובצדק רוצה זה להפרד מהעלוקות שבמשך 124 שנות ציונות בנו מבנה מדיני חסר אופק קיומי שכל מטרתו הגשמת יצרים חמדניים של אותו מיעוט אשכנזי זעיר שבלהט תיחמוניו מוליך את כולם אל עברי פי פחת.

  בחורבן הציונות הכוזרואשכנזית ננוחם אינשאללה.

 • הני  ביום מרץ 9, 2010 בשעה 9:48 pm

  למה במילים כאלו? למה אתה מוריד את שפת הדיון לביבים? מה קרה אתה מתעצבן יורת מידי? משעמם לך יותר מידי? קח אויר וכתוב כמו בן אדם אחרת רמחק את תגובותיך כולן בדיוק כמו האחרונה
  הני

 • סתם אדם  ביום מרץ 9, 2010 בשעה 9:59 pm

  אתה לועג בשיטתיות ומתעלם מתגובות ענייניות שאינן לרוחך, משאיר את התגובות הגזעניות והגועליות של מוני,ובסוף מטיף לאחרים כאילו שאתה יותר קדוש מהאפיפיור?

  אתה שקורא לאנשים בשמות גנאי, מוני שמכפיש תדיר ציבור שלם, הלך הזרזיר אצל העורב ודי לחכימה ברמיזה.

  מה לעשות הני, הטור שלך הוא לא ביקורתי כבר מזמן, הוא סתם הוצאת קיטור של מזרחי שמרגיש מקופח ויורה לכל הכיוונים. אולי יום אחד תתעורר ותבין שבעזרתו האדיבה של מוני אתה שופך את התינוק עם המים.

  חבל, עצוב, אבל מצד שני גם צפוי.

 • סתם אדם  ביום מרץ 9, 2010 בשעה 10:11 pm

  ימצא חן בעיניכם או לא, כולם, כ-ו-ל-ם פה בחסד ולא בזכות, וכדאי שתזכרו את זה טוב טוב.
  השער פתוח והרשות נתונה לכל אחד ואחד להגר החוצה. נראה איזו מדינה תיתן למי מאיתנו אזרחות על הרגע, תשלח משלחות חילוץ לחפש אותנו בקיבינימט אחרי כל אסון טבע או סטם טימטום, ונראה איזה מדינה תיתן לנו ביטחון להיות יהודים בפרהסיה.

  נו, קדימה, למה אתם עוד פה? רוצים שינוי? רוצים שיפור? תעבדו לפי הכללים ותביאו אותו. כן כן, אותם כללים שהפכו את המקום הזה לבית כשהייתם פליטים.

  אין הורים מושלמים, אית בית מושלם אבל זה מה שיש. אפשר ורצוי לשפר, אבל לא ע"י התבכיינות גזענית והטחת רפש בפניהם של אלה שהיו פה קודם. חוצפנים חמדנים וכפויי טובה.

  ולפני שאתם מגיבים תזכרו – הדלת פתוחה והרשות נתונה.

 • רני  ביום מרץ 9, 2010 בשעה 10:15 pm

  הרבה הרבה יותר חכם ממה שאתה עושה את עצמך.

  איני מנחה או מורה דרך או דבר דומה. אני מנסח ומציג עמדה שאתה וחבריך מתעלמים ממנה. למשל כדוגמה להתעלמות טרם קבלתי תגובה על הרעיון המופרך והסוטה להכניס את ארה"ב לעניין שאתה אומר לי, אזרח ישראלי, לעזוב. אנא שמישהו יסביר, מה עניין ארה"ב לכאן.

  בדברי הקשים שאינם סגנוני אני מנסה לייצג כאן לפי מיטב ידיעתי את מה שתשמע מרוב ערביי המזרח התיכון כשתבוא לבקש מהם פיצויים. הדברים הם לפי סגנון השידורים והכתבות של עשרות רבות של פיסות מידע שליקטטי במשך שנים.

  האם אתה שמעת דברים שונים אחרים מנומסים ומחפשי פשרה? אשכילני ואדע. ישראל הציעה לשלם פיצויים לפליטים הערביים מפלשתין.

  אני חוזר הם יפצו אותך לפי דבריהם כאשר אלג'יריה תפצה את הצרפתיים שגורשו ממנה. נתתי לך בקיצור רב ובדרכי סגנונם את הנימוקים שהם יעלו, לא הוספתי לכך דרישות נוספות למשל את הדרישות של מדינות ערב לפיצויים נאותים מהחיילים המזרחיים שהפגיזו את העיר סואץ והרמט"ל המזרחי שהפציץ בלבנון ויש להם עוד המון דרישות. את דעתי בנידון לא כתבתי כי היא לא נוגעת לעניין. . אני חוזר אני אמרתי לעיל את מה שתשמע מערביי המזרח התיכון כשתבוא לבקש פיצויים על הפרדותם מיהודיהם. וראוי שתתיחס לכך. או שגם דעתם אינה מעניינת אותך כלל?

  באשר לערבית. אתה זה שמציג עמדה ותיאוריה של שותפות תרבותית של הערביים ואתה. ידע השפה הערבית מהותי לעניין זה. הדיון הנו אתך. שאלתי אותך אישית אם אתה מסוגל לנהל דיון תרבותי עם עירקי בערבית. שוב אתה גורר לעניין את מדינת ישראל. ניתן ללמוד ערבית ואין חוק נגד לימוד ערבית. חוקי מדינת ישראל המוכרים לי אינם לעניין. אין ספק שיש כבוד ושימוש לערבית בארץ ואין ספק שניתן לעשות עוד.התשובה לשאלה משקפת רצינות טענותיך וטענותי

  .מה זו הפקודה הזו לעזוב !! מי אתה שתפקוד עלי. השגת על התנהגות הציונות ומדינת ישראל ותקפת את מדינת ישראל כציוני ואזרח ישראלי השבתי לך.

  חמור מכך אולי אתה באמת מייצג רק את עצמך. אולם בהנחה שכנראה לא מקובלת על חלק מהכותבים כאן ישראל היא מדינה דימוקראטית. בכדי להפוך דעות למעשים יש לפעול בתהליך דימוקראטי מוכר.

  ההצעה שהובאה בכנסת הוגשה ע"י מפלגת ש"ס. זו מפלגה מובהקת של יוצאי ארצות האיסלם. מפלגה זו פועלת לפי רוחו ודעתו של הרב עובדיה. מפלגה זו מייצגת מאות אלפי ילידי ארצות ערב ומשפחותיהם שבחרו בה על סמך המצע שלה ומה שהבינו ממנו. בודאי שניסים זאב מייצג יותר ילידי ארצות ערב ומשפחותיהם שבחרו בו בדרך דימוקראטית מאשר אני או אתה. אם כך הויכוח הנו פנימי בין יהודים מארצות האיסלם לבין עצמם והמסמך שאתה נגדו נתמך ע"י הרבה מאוד בוחרים מצביעים. המסמך מציע דרך מסוימת – לא טוב בעיניך ? הקם מפלגה ופעל נגד.

  יש לעודד את מוני יקים בכל דרך להמשיך בכתבותיו המשעשעות. זה טוב יותר מתכנית הסימפסונים. רק חשבו על אדם בארץ רחוקה שעיקר חייו הם הטוק בקים בעברית ושיושב שעות על שעות לכתוב ולכתוב בשעה שהוא רלוונטי בערך כמו נפיחה במדבר סהרה. פוף ופוף ופוף ולא נותר כלום לא קול ולא ריח. המעניין והמשעשע היא עמדתו הגזענית המוחלטת הדיטרמיניסטית עם סוג הוכחות וסגנון שכנוע שהיו נהוגים באירופה עד 1946.

 • מוני יקים אנטיציוני  ביום מרץ 9, 2010 בשעה 10:25 pm

  כמו שנאמר השערים פתוחים ואיש אינו מונע מהפולשים האשכנזים לחזור למולדתם בארופה כי הנסיון הציוני הוא קטסטרופה עבורם ועבור כל תושבי המרחב שיכלו לחיות חיי שלום ללא כוונות הכיבושים והחמדנויות האשכנזיות.
  אין פתרון אחר או כל פתרון שבו האשכנזים יורשו להשאר במזה'ת כי זה מתן פרס לתוקפן הרצחני שלהיפך יש להענישו ולשולחו לארץ גזירה.

  בחורבן הציונות הכוזרואשכנזית ננוחם כי שני עמים אויבים אנו.

 • הני  ביום מרץ 9, 2010 בשעה 11:40 pm

  עדיין לא הבנתי אמרת שוטים או לא?

  מותר לכל אחד להעלות את תגובתו לאתר, כך גם למואיז, ולכל אחד מותר לבקר, לא הייתה זו עמדתי לצרף את ארה"ב לעניין, כפי שאמרתי השאירו את עניין התביעה לאלו בעלי הזכות, אל תסייעו בידינו. כפי ששאל מייקל בצורה לגיטימית ואני עניתי בצורה לגיטימית, כין אם מייקל מקבל או לא את תשובתי זה כבר עניין אחר.

  לך שמורה הזכות להגיב בדיוק כמו כל אחד אחר, רק עשה טובה לי ובעיקר לעצמך, לפחות עקוב אחר שכתבת זה המינימום הנדרש בדיון איטלגנטי. כמו גם לשים לב מי כתב ומה….

  בדבר אחד אודה ואתודה, הצעתך "המסמך מציע דרך מסוימת – לא טוב בעיניך ? הקם מפלגה ופעל נגד. " עומדת כנר לרגלי….

  בברכת לילה טוב
  הני

 • סתם אדם  ביום מרץ 9, 2010 בשעה 11:54 pm

  "כפי שאמרתי השאירו את עניין התביעה לאלו בעלי הזכות, אל תסייעו בידינו" וכזמדובר בכספי מנוצלי/ניצולי שואה יצאתם להגנתם?
  אם למדינה ולאפוטרופוס הכללי מותר לעשוק את אלה (האשכנזים) במה אתם מורמים מעם בדיוק?

 • העדר האשכנזי  ביום מרץ 10, 2010 בשעה 12:22 am

  היא לא כל כך אוהבת שחורים. אתה יודע, בגלל שחלק מהם (דהיינו רובם) הם קופים אלימים ופרימיטיבים. אבל היא בקשה למסור שלדעתה העיראקים בהחלט צריכים לשלם לישראל פיצויים על כל מה שהגיע לפה.

 • מוני יקים אנטיציוני  ביום מרץ 10, 2010 בשעה 12:27 am

  מאחל לו שירדם בלילה ולא יתעורר בבוקר.

 • סתם אדם  ביום מרץ 10, 2010 בשעה 12:55 am

  "מוני יקים אנטיציוני [אתר] בתאריך 3/10/2010 12:27:07 AM
  העדר האשכנזי שזה סתם גזען
  מאחל לו שירדם בלילה ולא יתעורר בבוקר."

  לא מפתיע ממי שמפיק מרגליות כגון זאת:

  מוני יקים, אנטי ציוני:
  כאשר אתה רואה בעצמך שהאשכנזים מיישמים את תוכניתם השטנית של יצירת חברה הנשלטת ע'י האדם הלבן העליון שכולו כוזרו/אשכנזי אתה לא יכול לחשוב על שום דבר אחר […] הטיפול בהם חייב להיות כמו שמטפלים בכלב חולה כלבת כי הגן הכוזרו/אכזרי יש לשרשו מן העולם. ואל תעיז לקרוא לזה אנטישמיות כי אתם כלל לא יהודים וכלל לא שמיים אתם סתם חלאות רצחניות חמדניות שטחי אדמה לא להם. זו רמת הדיון לה אתם ראויים כי בדברי נחת והגיון אתם לא ראויים. השחתתם את החיים בארופה ובאתם לכאן כדי להשחית את חיי המז'הת בשרותם של רועי הזונות האמריקאים המשלמים לכם אתנן זונה מלוא החופן
  יש לבודד את נושאי גן הרשע הכוזרו/אשכנזי ולהוציאם ממשפחות העמים באותה צורה שעמי אירופה כבר השכילו לעשות….בברכת ובא לציון כוזרון".

 • מוני יקים אנטיציוני  ביום מרץ 10, 2010 בשעה 1:00 am

  ולא מסתתר כמו איזה סתם גזען בעילום שם

  בחורבן הציונות הכוזרואשכנזית ננוחם.

 • רני  ביום מרץ 10, 2010 בשעה 12:46 pm

  לראיית הערביים מוסלמים שאותה ניסחתי במכתבי כלומר בתוק בק שאליו אתה מפנה. היהודים בתובעם מהם פיצוי ובכלל בהתנהגותם כלפי המוסלמים וכלפי העולם בכללו הנם שוטים רעים ועקשניים.

  באיסלם ובכלל השוטה עשוי להיות אפילו קדוש וחכם בשטויותיו והדברים נידונו ארוכות – מוטיבים מוכרים של "שוטה קדוש" שוטה חכם".

  כאן האיסלם מחזיק בעמדתו , שןטים רעים, כתוצאה בעיקר משני גורמים 1) התאכזבות מוחמד מהיהודים, שלא התאסלמו כתקוותו, במידה ואתה מאמין שהיה דבר כזה מוחמד. נושא מעניין לדיון בפני עצמו שהדיון בו עונשו מוות באיסלם. 2) העתקת העמדה הנוצרית הרואה ביהודים שוטים עקשניים יהירים ורעים.

  לי עצמי אין עמדה בנושא הפיצויים שבכל מקרה נשענת על עוצמתה הצבאית והמדינית של ישראל. אם לא הייתה ישראל מי בכלל היה מתייחס למה שהיה נשאר מיהודי האיסלם. ונמאס לי להביא דוגמאות וסימוכין לדברי.

  כיהודי שלא ברור סיווגו לפי שיטת מוני יקים אני לא חושב שיהודים מכל סוג ומין יותר או פחות שוטים מיתר בני האדם. הם מבחינה זו כיתר בני האדם. בראייה כוללת כל בני האדם מתנהגים כשוטים חלק מהזמן.
  מקווה שהשבתי לך. ענין השוטים היא עמדה ערבית-מוסלמית מובהקת. לא עמדתי. לא כל דבר ניתן לסכם בכן ולא.

  אם תקים מפלגה מזרחית מסורתית (ראה אמירתך על הרב עובדיה) בגוון של צדק חברתי וכלכלי שתנתק עצמה מהזדהות מוחלטת עם הפלשתינים המאפיינת דווקא עיתון אשכנזי מובהק כהארץ יש לך סיכוי לא רע, טוב משל מר"ץ בכל מקרה.

  אתה עושה טוב ואני מעריך ומכבד את עמדתך בנותנך מקום למוני יקים. טוב אתה עושה לאומלל גולה היושב שעות על האינטרנט העברי, מי יודע מה היה עושה אם לא היה לו פורקן זה. אין ספק שאתה עוזר לו מתוך נדיבות ראויה ונכונה וכל הכבוד לך. זה ברצינות הפרסונה של רני שאני מאמץ כאן ולא עמדה מוסלמית.

 • הני  ביום מרץ 10, 2010 בשעה 2:43 pm

  מבין וברור לי, אין שום בעיה, כל שרציתי הבהרה.

  מסכים עימך לגבי המפלגה, אך היא לא חייבת להיות מזרחית — היא יכולה להיות של אנשים מכל הסוגים הגזעים המגדרים והלאומים — כל עוד הם בעד שויון ואחווה. וכמובן אני בטוח שמפלגה זו תהיה הרבה יותר פופולרית ממרצ….

  כולם כאן מוזמנים ולא אמחק או אנתק אותם כל עוד שפתם תהא נקיה, גם תחתית הבור בשם העדר….

 • מוני יקים אנטיציוני  ביום מרץ 10, 2010 בשעה 2:58 pm

  כל השיטה הכוזרואשכנזי היא שיטה שהשיטיון אחז בה
  שהרי משסייעו להיטלר לחסל את 6 המיליון האנטיציוני בארופה נותרו ללא אותן עתודות שניזקקו להן כדי להקים את מדינת הרשע הציונית ולכן בסיבוב של 180 מעלות פנו לגיוסן של העתודות היהודיות בארצות ערב וכאן שוב הטיפשות האשכנזית המלווה בחמדנות כוזרית אין קץ גרמה להם לנהוג בהתאם לתודעתם הגנטית הפרזיטית ובמקום להפוך את עם ישראל הספרדומזרחי לשותף מלא לקיום המזימה הציונית הם הפכו אותו לעם משועבד מתחת לדרגת הואסליות ובכך כרתו את דינם להישמד משום שקרב היום ובו עם ישראל הספרדומזרחי יבין שמקח טעות בידו וכי השותפות היחידה שיכולה להצילו מגורל מר היא השותפות הישנה עם העולם הערבי מוסלמי שותפות שהחזיקה מעמד 2000 שנה עד לבוא הציונות הקולוניאליסטית הסכסכנית .
  הני הוא בחור טוב אבל עדיין מוכה באילו שהם ריגשי נחיתות בפני האשכנזים שמהם הוא משתחרר במשך הזמן והוא אינו צריך לאישורו של האדון הגזען המסתתר מאחורי הכינוי הסתמי רני.
  מה שנכון הוא שהקמת מפלגה בנושא של צדק חברתי כמוה כמו מרץ לעניים ומה שצריך זה מסע היבדלות לאומי מעם האספסוף הכוזרואשכנזי כי שני עמים אויבים אנו ולא בעיות מעמדיות או חברתיות הן שמפרידות בינינו אלא בעיה של זהות ואינטרסים לאומיים , את זה יש סיכוי שהני יבין ולא מטומטמים כמו רני שעודף הפריבילגיות סתם לחלוטין את יכולת ההבנה שלהם.

  בחורבן הציונות הכוזרואשכנזית ננוחם.

להשאיר תגובה

היכנס באמצעות אחת השיטות האלה כדי לפרסם את התגובה שלך:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

w

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: