בילדים לא משחקים!

עדכון בנוגע למסקנות הועדה, גיוס מתנדבים קריטי לקראת התקופה הקרובה והפגנה!

שלום לתומכים ולתומכות,

הועדה הבין משרדית תגיש בקרוב את המלצותיה לאישור הממשלה בהצבעת שרים.

אמנם עדיין לא התקבלה החלטה סופית בנושא, אך ההחלטה תיפול בקרוב. אנו זקוקים לעזרתכם הן במסגרת הפעילות לקראת אישור ההמלצות והן לתקופה הקצרה והבעייתית שתיוחד להגשת בקשות.

בנוסף, נצא להפגין ביום שבת הקרוב בתל אביב – כל הפרטים בסוף ההודעה.

המלצות הועדה – הקריטריונים לקבלת מעמד

ככל שידוע לנו, הועדה תמליץ להעניק מעמד לילדים שעומדים בכל הקריטריונים הבאים:

 1. במועד קבלת החלטה זו, הילד מתגורר בישראל ברצף 5 שנים ומעלה ובלבד שאם לא נולד בישראל נכנס אליה בטרם מלאו לו 13 שנים.
 2. לשנת הלימודים תשע"א הילד רשום ללימודים בכיתה א' או בכיתה גבוהה יותר במערכת החינוך הממלכתית בישראל, או שסיים כיתה יב' במערכת החינוך הממלכתית בשנת הלימודים תש"ע.
 3. בשנת הלימודים תש"ע הילד למד במערכת החינוך הממלכתית בישראל.
 4. ההורים נכנסו לארץ באשרה ולפי חוק הכניסה לישראל.
 5. הילד דובר עברית.

משמעות המלצות אלו היא הענקת מעמד רק לחלק מהילדים, תוך השארת מספר רב של ילדים מחוץ למסגרת ההסדר. אלה שיוותרו מחוץ למסגרת ההסדר מועמדים, כמובן, לגירוש!!!

אנו נמשיך להיאבק למען הרחבת ההסדר גם לילדים הצעירים יותר ונצא שוב להפגין ביום שבת הזה! הפרטים בסוף ההודעה.

הגשת הבקשות לקבלת מעמד – הבירוקרטיה צפויה לפגוע בילדים רבים

יחד עם הקריטריונים שנקבעו על ידי הוועדה, המליצה הוועדה להקציב רק 21 יום לצורך הגשת הבקשות ובנוסף המליצה כי לאחר 30 יום מי שלא יעמוד בתנאים או לא יגיש בקשה – יגורש.

זוהי תקופה קצרה ביותר ולמעשה בלתי אפשרית עבור רוב ההורים. הגשת הבקשה כרוכה בהצגת מסמכים רבים שלעיתים דרושים שבועות לשם השגתם (כמו חידוש דרכון).

בנוסף, בקשות שתוגשנה ללא כל המסמכים הדרושים (תעודות לידה, דרכונים מקוריים וכו') תדחנה אוטומטית ללא אפשרות ערעור וללא אפשרות להשלים מסמכים.

משמעות התנאים הללו היא פגיעה ממשית ביכולתם של ילדים רבים, העונים על הקריטריונים, לקבל מעמד.

אנו נאבק גם לשינוי הגזירות הללו עוד בטרם קבלת ההחלטה ע"י הממשלה.

כיצד ניתן לסייע- דרושים מתנדבים

אומנם עדיין לא התקבלה כל החלטה, אך אנחנו כבר נערכים ליום בו ההחלטה תעבור בממשלה. עלינו לנקוט בכל הצעדים הדרושים, מבעוד מועד, כדי להתגבר, ככל האפשר, על מכשולי הבירוקרטיה. אנו ננסה, ככל האפשר, למנוע מצבים שבהם ילדים העונים על כל הקריטריונים, לא יקבלו מעמד רק בשל מכשולים בירוקרטים.

אנו נערכים, יחד עם ארגוני הסיוע הנוספים, כדי ליצור מערך מתנדבים שילווה את ההורים בתקופה הקצרה והבעייתית של הגשת הבקשות. המטרה שלנו היא ליידע את הקהילה במהירות על המסמכים אותם הם יצטרכו להשיג. אנו נקים במוקדי הסיוע עמדות בהן נעזור למשפחות בתהליך של הגשת הבקשות למשרד הפנים- לשם כך נצטרך מתנדבים רבים ככל האפשר. שימו לב – מכיוון שהוקצבו רק 21 יום ממועד מפרסום ההחלטה, לשם הגשת הבקשות, מדובר על התנדבות ממוקדת של שלושה שבועות.

 • ההתנדבות תתבצע במוקד סיוע לעובדים זרים ובארגון מסיל"ה בתל אביב. ההתנדבות תכלול עבודה פרטנית של מילוי הטפסים יחד עם ההורים, איסוף המסמכים ותיעוד הבקשה.
 • תיערך הכשרה מרוכזת ומקיפה לכל המתנדבים- ההתנדבות היא יחד עם מתנדבים נוספים ועם נציגי ארגוני הסיוע.
 • מתנדבים הדוברים שפות נוספות מלבד אנגלית ועברית או שהם עו"ד/משפטנים יסייעו רבות לתהליך.
 • כשההחלטה תתקבל חשוב להפיץ את הבשורה גם למהגרים הגרים מחוץ לת"א. לכן נצטרך אנשי קשר בערים נוספות כגון ירושלים, חיפה ובאר שבע שיוכלו לעזור להפיץ את הבשורה.

אם אתם מעוניינים להתנדב אנא מלאו את הטופס הבא (http://tinyurl.com/israeli-children-volunteer) וסמנו את הימים והשעות בהם תוכלו להתנדב. מכיוון שאנחנו נעביר הכשרה למתנדבים, נוכל לקבל מתנדבים שיתחייבו לפחות לפעם בשבוע לתקופה ממוקדת של שלושה שבועות.

כדי להתנדב או לקבל פרטים נוספים, פנו במייל israeli.children@gmail.com

הפגנה

יום שבת 17.7 19:30 גינת לוינסקי

בילדים לא משחקים!

עמותת ילדים ישראלים | סמינר הקיבוצים | האגודה לזכויות האזרח בישראל | מוקד סיוע לעובדים זרים | אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב | יוניסף בישראל

לא ניתן לגרש ילדים רק משום שאינם עומדים בדרישות בירוקרטיות נוקשות ובלתי מתקבלות על הדעת.

בשם קואליציה רחבה של ארגונים חברתיים, אנשי חינוך, רווחה, רפואה, פסיכולוגיה, משפט וזכויות אדם, הנאבקת למען ילדי מהגרי העבודה בישראל, אנו קוראים לממשלה להרחיב את המלצות הוועדה הבין משרדית ולהחילן גם על הילדים הצעירים יותר.

אנו נקרא לשרים למנוע את האפשרות  שילדים שיעמדו בקריטריונים לקבלת מעמד לא יזכו בו, רק בשל הדרישות הבלתי אפשריות להגשת מסמכים רבים תוך פרק זמן  קצר – 21 יום.
הקשיים הבירוקרטיים שהערימו על משפחות המהגרים בהגשת הבקשות למעמד, יובילו למצב בו ילדים רבים שעונים על הקריטריונים, לא יקבלו מעמד ויגורשו רק בשל מכשולים פרוצדוראליים.

טרם התקבל אישור המשטרה להפגנה, היו קשובים לעדכונים.

An update about the struggle

To all our supporters,

The intergovernmental committee will soon deliver it's recommendations to the government.

There is no final decision yet – but will be soon. We will need much help in the period after the government make it's decision, because it seems that only a short time will be give to apply for legal status.

The committee's recommendations

As far as we know for now, the committee will recommend to give legal status to children how meets all the following criteria:

 1. The child was born in Israel, or arrive before the age of 13.
 2. If born in Israel, this year graduated from Kindergarten and will join the first grade of school on September 2010.
 3. If arrived Israel before the age of 13,  study for at least 5 years in the Israeli education system.
 4. Speaks fluent Hebrew.
 5. The Child's parents arrived for the first time in Israel with a tourist visa / workers visa.

The meaning of these criteria is that only part of the children will get status. Those who will not get status will be deported.

We continue to fight for status to all children! We will ave a big rally this Saturday, see the end of this email!

Applying for status – Many bureaucracy obstacles

The committee recommended also that there will be only 21 days to apply to the ministry of interior for legal status, and that after 30 days from the government's decision the deportation will begin.

We do not know if they will start to deport after the 30 days end – but we shell prepare for the worst case scenario.

In addition it recommended that applications without all the needed documents will be denied automatically without an option to appeal.

For Migrant Workers with children

Because of the short notice, we recommend that you will start preparing the following documents which will be requested by the MOI in order to check your request:

 • Valid passports for all members of the family.
 • The passports with which you entered and show the kind of visa you received.
 • Original Birth certificate of the child verified by law. If you don't have it – contact Hot Line for Migrant Workers. Do not go to the ministry of interior.
 • Graduation certificates from kindergarten and classes at school.
 • Documents that show the child is studying in a Israeli school and a registration form for the next school year.
 • If your child attends the scouts or any other course – graduation certificates or letters from the teachers can be of assistance.
 • Your flat renting contract.
 • As many bills as possible (Electricity, municipality "Arnona" and so on) and tipat halav, vaccine notebook, all in order to prove that you have been living in Israel constantly without leaving the country.
 • Photos of your child from school, from the scouts and so on.
 • Documents that show that the parents of the child live together (if relevant).

The more of these documents you can supply, the easier it will be to prove that your child is entitled to a legal status.

For more information you can contact:

Mesila, 3 Rishon Le Zion Street, Tel Aviv. Tel: 03-6879727 / 03-6877796

Hotline for Migrant Workers, 75 Nahalat Binyamin Street, Tel Aviv. Tel: 03-5602530

How to help – volunteers needed

Though no decision is made yet by the government, we are preparing for the day after the decision. We need to all possible in advanced to make sure that all the children who meet the criteria will get status.

Together with the other aid organizations we will operate a volunteers array to help the parents with the admissions. We will need as many volunteers as possible. Notice that because we will have only 21 days – we will need intensive volunteering for these 3 weeks.

 • The volunteering will be done on Hot Line for Migrant Workers and on MESILA.
 • The volunteering will be personal assistance in filling the MOI forms, collecting documents and documenting the application.
 • There will be Central preparation meetings for the volunteers.
 • Volunteers speaking languages other then English and Hebrew of who are lawyers will be a great assistance.
 • When the final decision is made, we will need help spreading the word across the country, outside Tel-Aviv. We need contacts on cities other then Tal-Aviv.

To volunteer, fill the following form (http://tinyurl.com/israeli-children-volunteer) or send an email to israeli.children@gmail.com.

Rally on Saturday, July 17th 19:30 (7:30pm), Levinsky Garden

"Don't play tricks with our kids!"

israeli children | ACRI | Hot Line for Migrant Workers | Tel Aviv University Student Body | Unicef Israel

We will come this Saturday to encourage the government to accept the recommendations and to widen them to include more children!

Every Child who meets the criteria should be able to get legal status – Say no to bureaucracy!

A final police approval did not granted yet – please pay attention to following messages.

פרסם תגובה או השאר עקבות: Trackback URL.

להשאיר תגובה

היכנס באמצעות אחת השיטות האלה כדי לפרסם את התגובה שלך:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: